Policy om personuppgifter

på Hälsostugan Siljansnäs, Söders Hälsoteam och Neptunus RecordsVi bryr oss om din integritet och  har därför anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i EU den 25 maj.


  1. I våra kundregister på Neptunus Records webshop www.neptunus.dk ,finns enbart Namn, adress, email och kundhistorik sparade. Du kan när som hälst ta del av dessa uppgifter, avregistrera nyhetsbrev eller bli borttagen från registret genom att skicka en email  här , och be om att bli avregistreret eller borttagen!
  2. På mail listan för Söders Hälsoteam kiropraktikmottagning i Stockholm, finns enbart namn och email sparat! Du kan när som helst bli borttagen från listan, genom att skicka en mail här och be om att bli borttagen!
  3. Alla journaler för patienter på Hälsostugan Siljansnäs och på Söders Hälsoteam finns enbart sparade på pappersoriginal, och förvaras i låsbara arkivskåp. Du kan när som helst begära journalerna utlämnade, eller få en kopia tillskickad, genom att skicka en mail här  eller skicka brev till Hälsostugan Siljansnäs, Alvik Rönningvägen 6, 793 97 Siljansnäs. Handlingarna skickas då till din folkbokföringsadress! 
  4. Eventuella intyg och utlåtande, som du själv har beställd av oss, finns lagrade på en stationär dator på Hälsostugan. Du kan när som helst få en kopia eller begära filen raderad, genom att skicka en mail här  eller skicka brev till Hälsostugan Siljansnäs, Alvik Rönningvägen 6, 793 97 Siljansnäs. Handlingarna skickas då till din folkbokföringsadress! Vi kan även skicka på epost, på eget ansvar, då detta sätt inte är lika säkert!
  5. Intalade horoskoptolkningar på mp3, skickas med en temporär link genom dropbox, och raderas från molnet, efter nerladdning. En kopia av denna mp3 sparas på en stationär dator på Hälsostugan. Du kan när som helst få en kopia eller begära filen raderad, genom att skicka en mail här  eller skicka brev till Hälsostugan Siljansnäs, Alvik Rönningvägen 6, 793 97 Siljansnäs. Dina personliga brev i samband med horoskopbeställning, sparas 1 år, varefter de förstörs eller raderas! 
Övriga frågor kan lämnas på
email: skolan (snabela) helhetsterapi.se
eller tel 070 650 34 78