Chiropraktiska åkommor
Har du ett “kort” ben?Har du bra läkkött ?
H
ar du huvudet rätt på skaft? Finns det en “ångestkota” ?
<---- tillbaka  
Har du ett “kort” ben?

Eller har du bara en låsning i bäckenet, som skapar en vridning,
så benen blir olika långa? I vår tid, med för mycket sittande, bilåkning,
och för lite naturlig motion i terräng, är det tyvärr ett allt för vanligt
fenomen att möta detta. I första hand ger det en “stum” känsla i
bäckenet, då leden mellan korsbenet och bäckenet( sacroiliacaleden)
er låst i ena eller båda sidor. Det motsvarar ungefär att stöddämparna
på bilen rostar ihop, vilket vi ju vet skapar ökat slitage på andra delar.

För varje steg vi tar ska denna led svikta och avlasta kringliggande leder,
så som svankryggen, höftleden , knä och fotled. Det är chiropraktikens
erfarenhet att vi här ofta ser samband med senare förslitningsskader i
höft- och knäled, samt återkommande smärtor i svankryggen efter en
längre tids låsning i sacroiliacaleden. Det är lätt för en chiropraktor att
undersöka rörligheten i denna led och direkt besluta om rätt åtgärd.
Om låsningen inte är för gammal, och inga andra komplikationer finns
i området, är det då möjligt att frigöra låsningen med en eller några
stycken behandlingar. Förrutom att direkt kunna känna en störra
rörlighet och svikt, förebyggar detta på sikt en bättre fördeling av
belastningen med hälsovinster för andra utsatta leder och områden
i kroppen.

Även för kvinnor med foglossning efter graviditet, upptäcker
man ofta, vid en närmare undersökning, att denna led är låst i ena sidan,
även om andra sidan är överrörlig (hypermobil). Det är synd att generalisera
bort en chans att hitta balans i bäckenet, av rädsla för att förvärra en
överrörlig tendens. Det är en grundläggande lag inom chiropraktisk praksis
att enbart behandla låsta led, och således låta redan överrörliga led vara.
Däremot är det extra viktigt att hjälpa kroppen att avlasta de ofta smärt-
samma, överbelastade hypermobila leden , genom att frigöra låsningar i
grannkotorna (över och under ). Detta är speciellt viktigt efter olyckor så
som wiplash-skador och dyl, där uttänjda segment ofta blir sårbara och
smärtsamma i åratal. Genom försiktig behandling av kringliggande låsningar,
kan även dessa skador bli bättre, i samma takt som de skadade strukturer
avlastas.

Kom ihåg att fråga din doktor om VAR du är överrörlig! Generell hypermobilitet
(överrörlighet) är ganska sällsynt varemot segmentell hypermobilitet är vanligt.
Här är det oftast svank och nacke som blir överrörliga och därmed överbelastade
med större risk för förslitningsskador (artros) och diskdegenerationer.

 

Har du bra läkkött ?

Eller brukar du går flera månader med skador efter överbelastning eller olyckor?
Kroppen är byggt för att effektivt kunna reparera slitage och påfrestningar under
vägs. Att man ibland överanstränger sig är ju, och har alltid varit naturligt och
inom ramen för den kapacitet som vår läkningskraft kan klara av, när den om
natten reparerar de mikrotraumer, som all vävnad belastas med under dagen.
En förutsättning för att denna process kan fungera är, förutom en god natts sömn,
även att kroppen får de resurser den behöver ända ut till området.

Det kan betyda att vi behöver tillföra föda, vitaminer, mineraler och dyl till
organismen, men detta har ingen nytta, om inte vägen är beredd til den skadade
vävnaden. Vägen dit går genom kroppens cirkulation blodomloppet, som ju även
ska forsla bort slagg produkter och nedbrytningsrester. Redan pastor Kneip
visste att motion, varma och kalla omslag eller bad kan stimulerar denna process,
men vad som kanske är ännu viktigare är att de nerver som styr de små blodkärlen
kan arbeta ostörd, och således ge impulser till den lokala blodgenomströmmningen.

Det är här chiropraktiken kommer in. Vi ser ofta hur en kronisk tennisarm eller
annan muskelskada dröjer med sin läkning, även om den ursprungliga påfrestningen
har slutat, och kroppen egentligen skulle hunnit läka skadan för länge sedan.
Förklaringen kan delvis ligga i låsningar i de kotor som de aktuella nerverna passerar
på sin väg från ryggmärgen ut i kroppen. En tennisarm är t.ex. beroende av att nack-
kotorna är fria, för att kunna läkas effektivt. På samma sätt kan tröga muskelskader i
benen sättas i samband med låsningar i ländkotorna.

Samma mekanism ligger till grund för att man kan tappa muskelkraft på den sida där
motsvarande nerv ligger i klämm i nack- eller ländkotor. Man ser det när man jämför
muskelfyllnaden på bägge sidorna. Den “svaga sidan” är då smalare, och skellet-
strukturen ses tydligare under huden. Även om man går på gym och hårdtränar,
kan inte kroppen ta till sig träningen, om ej nerverna kan ge musklerna de impulser,
som är nödvändiga för tillväxten.
Träningen blir då enbart en överbelastning av ömtåliga muskelfästen, som då lät blir
inflammerade. Det är en god idé att uppsöka din chiropraktor för en genomgång ca.
en gång i halvåret, om du vill vara säker på att du har den rörlighet och frihet som
din kropp behöver, för att kunna klara vardagens belastning utan bekymmer.

 

upp

Har du huvudet rätt på skaft?

Eller skulle du vilja “gänga om”? Det finns väl knappast någonting
så jobbigt som huvudvärk! Det är ju självklart att huvudvärk inte
beror på brist på magnecyl, utan kan ofta sättas i samband med
låsningar i nackkotorna. Vår stressade tillvaro samt faktorer som
drag, fel sovställning, fel arbetsställning och liknande skapar lätt
muskelspänningar, som i sin tur trycker ihob ledytorna i nacken.
Dessa ledytor har en konstruktion som behöver rörelse. Vätskan
i leden skapar vid länge tids statisk belastning, lätt ett vakuumtryck
som sedan är mycket svår att frigöra med egen ansträngning som
övningar eller stretchning. Här måste en exakt justering till, som
med sin snabbhet hinner före kroppens försvarsreaktion.

Det är just den exakta och snabba justeringen som är den moderna
kiropraktikens kännetecken, och inte brutal råstyrka. Att det
“knäpper till” vid behandlingen är inget annat än detta vakuum-
tryck som släpper. Ljudet uppstår när ledvätskan ett ögonblick
övergår till gasform och är helt ofarligt.Rätt justering går aldrig
över ledens naturliga rörelseomfång, och kan därför inte skada
några vävnader. Den ända risken vid nackbehandling är att
behandla en patient med andra allvarligare åkommor i nacken
så som grava förkalkningar i vertebralartären, medfött aneurysm
(blåsformig missbildning av blodkärl ) eller nedbrytande av
kotvävnaden vid urkalkning ,kronisk inflammation i benstrukturen
eller cancermetastaser i kotorna. Detta är sällsynta sjukdomar,
som kiropraktorn uteslutar genom noga undersökning och tester
( och ibland röntgen eller datortomografi ) innan behandling.

Statistiken visar att ett besök hos kiropraktorn är säkrare än
att få behandling på sjukhus, vad avser felbehandlingar.
Symptom
som huvudvärk kan oftast härledas till låsningar i de översta
kotorna, men även längre ner i nacken kan samband ibland ses.
Vid justering av dessa kotor, kan även upplevas positiva
“biverkningar” så som bättre syn och hörsel , mindre svullnad i
slemhinnorna i näsa och bihålor (lättare att andas) och förbättrat
koncentration och ett piggare allmäntillstånd. I vissa fall kan även
symptom som tinnitus och lättare former av yrsel förbättres.

Pressens skriverier om skador i form av stroke efter nackbehandling
har sin grund i mera gammalmodiga kiropraktiska grepp,
där rotationen var för kraftig. Med sådan behandling, där kotan vrids
för långt ut i ytterläge, sträcks vertebralartären så plack på insidan
av kärlväggen kunde lossna hos äldre patienter och fastna i hjärnan som en propp.
Med modern behandling utesluts denna risk, genom att undvika rotation
utöver den gräns som patienten normalt har i vardagen.

 

upp

Finns det en “ångestkota” ?

Vetenskapen har de senare åren nått nya upptäckter när det gäller
samband mellan kropp och själ. Begreppen “stressrelaterade sjukdomar”,
“psykosocial stress”, “psykosomatik” och “neuropsykoimmunologi” är nu
allmänna inslag i dagens hälsodebatt. Den statliga utredaren Gerhard
Larssons prognos om de närmaste 20 åren, visar en oroande bild av
framtiden inom t.ex. vård- och lärarsektorn, samtidigt med att det
varslas från fler och fler större verksamheter. Det är inte så konstigt att det kan
låsa sig här och där i nacke och rygg, när individen drabbas av denna
kris, för inte att tala om världssituationens mediala hotbild.
Det är ju
egentligennaturligt att känna oro inför dessa fakta, men svårt att förhålla
sig till.

Ett fenomen, som vi ofta får se i kiropraktorns behandlingsrum,
är att vissa kotor verkar ha samband med känslor av oro och ångest.
Speciellt låsningar i nacke och bröstrygg, verkar kunna förstärka dessa
obehagskänslor, och jag har sett hur en justering av den sjette nackkotan
ofta ger en momentan befrielse av lättare ångest. Från denna kota strålar
det ner nerver mot skulderbladet och kan där, om det finns en irritation av
dessa, ge en obehaglig känsla av “gnagande oro”, som samtidigt inte kan
förklaras med några aktuella psykologiska insikter.

Det har här uppstått en “ond cirkel” av oro och spänning, som inte längre
har en naturlig funktion. Att andning och hjärtrytmen förknippas med ångest
är väl dokumenterat, och fullt naturligt, då detta ju är livsviktiga funktioner i
kroppen. Det är kiropraktikens erfarenhet, att även inre kroppsfunktioner går
att påverka genom rätt behandling. Det kan t.ex. ofta finnas ett samband mellan
störningar i dessa organområden och låsningar i övre bröstryggen. Genom
att frigöra dessa, kan man uppleva att det går att andas mycket
friare, hjärtat blir lugnare och man återfår lättare frid och tillit i själen.

Innan behandling av dessa områden är det viktigt att utesluta allvarligare
psykiska eller organiska sjukdomar, men i de flesta fallen kan ett samarbete
mellan kiropraktoren och psykolog, psykoterapeut, kuratorer, avslappnings-
lärare eller andra vårdgivare vara en effektiv genväg till både kroppslig och
själslig hälsa.

I vår helhetssyn letar vi inte efter bara én orsak till sjukdomen, utan ser
sjukdomen som ett multifaktorellt komplex av många olika orsaksfaktorer.
Detta ger oss många fler möjligheter att påverka och läka, och kan vi med
kiropraktisk behandling undanröja en av de viktigaste orsakerna, kan kroppen
(och själen) lättare ta hand om de övriga, och kanske självläka bättre,
i sin egen takt.


Har du ett “kort” ben?Har du bra läkkött ?
H
ar du huvudet rätt på skaft? Finns det en “ångestkota” ?
 
<---- tillbaka